· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-188
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalığı ve Tarama Programı
Ramazan Kozan1, Vehbi Yavuz Tokgöz2
1Eren Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Giresun Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Giresun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, meme kanseri farkındalığı, meme kanseri tarama
Özet
Meme kanseri kadın cinsiyette en sık görülen kanserdir. Ülkemizde meme kanseri görülme sıklığındaki artış ve görülme yaşındaki düşüş göz önüne alındığında meme kanseri farkındalığı ve tarama programlarının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Batı toplumlarına kıyasla ülkemizde genç kadın nüfusu belirgin biçimde fazla olup premenopozal meme kanseri insidansı da çarpıcı biçimde yüksektir. Etkin bir kanser tarama programı için toplumsal farkındalık şarttır. Devamlılık arz eden bir eğitim stratejisi ile bu farkındalığın sağlanması, toplumdaki yüksek riskli hastaların tespitine olanak veren, fırsatçı taramadan ziyade ülke koşullarına uygun şekillendirilmiş geniş tabanlı bir toplumsal tarama programı oluşturmak asıl hedef olmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •