· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-201
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları
Havva Öztürk1, Şule Kurt2, Gül Mersinlioğlu Serin3, Betül Bayrak1, Tuğba Balık4, Birsel Canan Demirbağ1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Trabzon, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Rize, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
4Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, hemşireler, hemşirelik personeli, hastane
Özet
Amaç: Hastanelerde işe yeni başlayan hemşirelerin yaşadıkları sorunları saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma için Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden izin alınmıştır. Araştırma hastanelerde işe yeni başlayan 71 hemşireden çalışmaya gönüllü katılan 63 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, demografik özellikler ve hemşirelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin sorulardan oluşan anket ile yüz yüze görüşme ya da e-posta yolu ile 02 Ocak- 03 Mart 2014 tarihlerinde toplanmıştır. Veriler, frekans, yüzde, ve ki-kare testi ile test edilmiştir.

Bulgular: %57.1'i merkez hastanelerde ve %68.3'u serviste çalışan hemşirelerin %90.5'i performansa dayalı ek ödeme ve %90.5'i sağlık grubu içinde adil bir ücretlendirme yapılmamasından, %85.7'si hastaların her türlü işe ve soruya yanıt istemelerinden ve %82.5'i ilgi gösterildiğinde istismar edilmesinden dolayı sorunlar yaşadığını açıklamıştır. Ayrıca işe başladıklarında kariyer fırsatlarına ilişkin bilgilendirilmeme hususunda hemşirelik yönetiminden (79.4), kendilerini hemşirelerin amiri olarak gördükleri için hekimlerden (%76.2), personel sayısının yetersiz olmasına bağlı hastane yönetiminden (%77.8) de şikâyetçilerdir. İlçe hastanelerinde çalışan hemşireler mesleki becerilerde kendilerini yetersiz hissetme ile hemşireliği severek ve istekle yapma, merkez hastanelerde çalışan hemşireler ise hekimlerin nöbetlerde uyumasına bağlı hastalar karşısında zor durumda kalmaya bağlı daha fazla sorun yaşamaktadır (p<0.05).

Sonuç: İş hayatına yeni başlayan hemşirelerin çözüm ihtiyacı duydukları başta ücretlendirme olmak üzere hastalarla, hemşirelik hizmetleri yönetimi, hekimler ve hastane yönetimi ile ilgili birçok sorun yaşadığı saptanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •