· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 226-229
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi
Seher Erdoğan, Melek Urgun, Hatice Kaya, Belgin Yiğit, Mehmet Boşnak
Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hastane enfeksiyonları, el hijyeni, sağlık personeli
Özet
Amaç: Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde el hijyeni kurallarına uyumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1 Mart 2015 - 16 Mart 2015 tarihleri arasında, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde, mesai saatleri içinde birer saatlik dönemler halinde sağlık çalışanlarının el yıkama pratiği gözlenmiştir. Gözlenen temaslar meslek gruplarına, temasın invaziv ya da yüzeysel olmasına göre sınıflandırılarak, hasta ile temas öncesi ve sonrası, hastadan hastaya geçiş sırasında el hijyeni kurallarına uyum açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma dönemi içinde toplam 180 temasın 120'si (%66.6) yüzeysel, 60'ı (%33.3) invazivdi. El temizliği kurallarına uyum oranı %80 saptandı. Meslek gruplarına göre el temizliğine uyum sırasıyla hemşirelerde %91, doktorlarda %75 ve yardımcı personelde %62 idi.

Sonuç: Ünitemizde, el hijyeni kurallarına uyum oranını %80 olarak saptadık. Eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, uyumun sık sık gözlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması, görsel hatırlatıcı eğitim materyallerinin kullanılması gibi olumlu faktörlerin, el hijyeni kurallarına uyumun yüksek olmasında katkısı olduğu görüşündeyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  •