· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Konuşması Geciken Çocuğa Yaklaşım Prensipleri
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay, Bilge Serin Keskineğe, Mustafa Özdemir, Nihal Seden Tekke, Selin Üstün Bezgin
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: konuşma, dil, iletişim
Özet
İnsanlar arası iletişim birçok yolla yapılabilmektedir. Bu iletişimde sözel dil veya beden dili kullanılabilir. Dil belirli kurallar ile düzene sokulan sözel bir iletişim sistemidir. Dilin kazanılması bireylerin duygu ve düşüncelerini birbirine aktarma fırsatı doğurur. Her bireyin motor ve zeka kapasitesi değişiklik gösterir. Bu durum konuşmanın başlama zamanı, hızı ve diğer parametrelerinde etkilidir. İletişim dil için araçken, konuşma da dili iletmenin yoludur. Konuşma insanlar arasındaki sözel iletişimin en önemli öğesidir ve konuşmaya iletişim diyebilmek için konuşan ve dinleyenin birbirini anlayabilmesi gerekir. Bu derlemede insanlar arasındaki iletişimi sağlayan iki öğe olan dil ve konuşma gelişimini safhalarıyla inceleyip, konuşma geriliği olan bir çocuğun tanı ve tedavi algoritması hakkında bilgi verme amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •