· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-015
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Annelerin 0-1 Yaş Arası Bebeklerinde Emzik Kullanma Durumları
Esma Sülü Uğurlu1, Melis Merve Çakal2, Abdullah Avşar3
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bebek, emzik, anne, emzik kullanma
Özet
Amaç: Bu araştırma annelerin 0-1 yaş arası bebeklerinde emzik kullanma durumlarının ve nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma evrenini; İzmir İlinin bir İlçesinde bulunan 1,2,3,4,5,6 ve 7 no'lu Aile Sağlığı Merkezi(ASM)'lere kayıtlı toplam 0-1 yaş arası bebeği olan 1132 anne oluşturmuştur. Örneklemini ise ‘Evrendeki Birey Sayısı Bilinen Örneklem Seçim Yöntemi' kullanılarak toplam 288 anne oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam 31 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 16.0 paket programı kullanılmış sayı, yüzde, ki-kare testleri yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan annelerin %49.0 bebeğinde emzik kullandığını, annelerin %27.8'i bebeğinin uykuya dalması, %33.3‘ü bebeği ağladığı zaman susması için emzik kullandığını, %66.7'si emzik kullanımını zararlı bulduğunu, %51.8'i diş gelişimi için zararlı bulduğunu belirtmiştir. Bebeğine emzik vermeyen annelerin %32.3'ü sağlık açısından zararlı olduğu için emzik kullanmadıklarını belirtmiştir.

Sonuç: Araştırmada annelerin bebeklerinde yüksek oranlarda emzik kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Sağlık kuruluşlarında anne ve anne adaylarına emzik kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapılması önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •