· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-169
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Servikal Ranula: Bir Olgu Sunumu
Gediz Murat Serin1, Şenol Polat2, Özcan Çakmak2, Hasan Tanyeri2
1Acıbadem Sağlık Grubu, Bakırköy Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Servikal ranula, sublingual gland
Özet
Plunging veya servikal ranula sublingual bezden kaynaklanan ve mylohyoid kası içinden uzanım gösteren nadir görülen bir mukus ekstravazasyon kistidir. Mukus doku planlarını ayırarak aşağı doğru iner ve sıklıkla submental veya submandibular alanda şişlik olarak kendini gösterir. Tedavide ile seçenek plunging ranulanın cerrahi eksizyonudur. Basit eksizyon, marsüpiyalizasyon ve intraoral veya servikal yaklaşımla ranula ve sublingual gland eksizyonu gibi çeşitli cerrahi varyasyonlar bulunmaktadır. Bu tedavi seçeneklerine rağmen hastaların bir kısmında rekürrens görülmekte ve daha büyük lezyonlar ortaya çıkabilmektedir.

Skleroterapi cerrahi önerilmeden önce primer tedavide kullanılabilecek potansiyel küratif bir tedavi prosedürüdür. Tedavisinde servikal yaklaşım ile sublingual gland ve plunging ranulanın total eksizyonu uygulanan bir olgu sunuldu.

  • Başa Dön
  • Özet
  •