· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-033
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Funda Evcili1, Zehra Gölbaşı2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel sağlık, bilgi testi geliştirme
Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilişkili bilgi düzeylerini değerlendirmeyi sağlayacak bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.

Yöntem: Cinsel Sağlık Bilgi Testi'nin geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla yapılan metodolojik çalışmada, katılımcıların cinsellikle ilgili konularda bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla 59 sorudan oluşan çoktan seçmeli test oluşturulmuştur. Uzman görüşü yoluyla testin kapsam geçerliliği değerlendirilmiştir. Uzmanların önerileri çerçevesinde testte yer alan sorularda düzeltmeler yapılmıştır. Test, bir devlet üniversitesinde okuyan 113 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 14 programında yapılmıştır. İstatistiksel analizde madde güçlük indeski, madde ayırt edicilik indeksi ve Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler doğrultusunda güvenilirlik katsayısı 0.88 olan 40 sorudan oluşan testin son hali elde edilmiştir.

Sonuç: Cinsel Sağlık Bilgi Testi'nin, üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilişkili bilgilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •