· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Post-Partum Dönemde Menstrüasyon ile Tetiklenen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
Oğuz Kaan Ünal1, Osman Serhat Güner2, Mehmet Meriç3
1Acıbadem Bursa Hastanesi, Endokrinoloji, Bursa, Türkiye
2Acıbadem Bursa Hastanesi, Genel Cerrahi, Bursa, Türkiye
3Acıbadem Bursa Hastanesi, Gastroenteroloji, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, menstrüasyon, gebelik
Özet
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), periyodik olarak ortaya çıkan ateş, karın ağrısı, poliserözit ve erezipel benzeri döküntülerle karakterize herediter geçişli bir hastalıktır. Akdeniz ve yakın Ortadoğu bölgesinden adını alan hastalık Türk, Ermeni, Yahudi ve Araplar gibi bazı etnik gruplara spesifiktir. FMF genetik geçişli otozomal resesif bir hastalıktır. 32 yaşında bayan hasta ilk doğum sonrası menstrüasyon başlamasıyla periyodik olarak ortaya çıkan şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Karın ağrısına ateş yüksekliği, döküntü ya da artrit gibi ek semptomlar eşlik etmiyordu. Pozitif aile öyküsü bulunması nedeni ile tetkik edilen hastaya FMF tanısı kondu. Menstrüasyon dönemlerinde siklik olarak kolşisin tedavisi düzenlenerek atakları kontrol altına alındı.
  • Başa Dön
  • Özet
  •