· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-063
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sitoteknolog: Dünyadaki Durumu ve Türkiye’deki Gereksinim
Emel Nacar
Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık MYO Patoloji Lab. Teknikleri Prog., Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sitoteknolog, sitoteknoloji, patoloji laboratuvar teknisyeni, kanser taraması
Özet
Günümüzde patoloji laboratuvar teknisyenleri ön lisans programlarından yetişmektedir. Ancak Avrupa Birliği’ne uyum çabası, yeni moleküler ve genetik yöntemler ve kanser vakalarındaki artış gibi etkenlerden dolayı artık ön lisans mezunu teknik personelin bilgi ve beceri düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yurtdışında eksikliği onlarca yıl öncesinde fark edilerek daha kapsamlı bir eğitimle yetiştirilmelerine başlanan ve ülkemiz için henüz yeni sayılan bu personelin yurtdışındaki tanımı sitoteknolog olarak geçmektedir. Bu nedenle bu makalede öncelikle sitoteknolog tanımı yapıldıktan sonra dünyadaki durum ve ülkemizde bu kadroya neden ihtiyaç duyulduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu şekilde sitoteknoloji lisans programlarının açılabilmesi adına bir farkındalık oluşturulması planlanmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •