· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 064-069
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
Esma Akcan1, Sevinç Polat2
1Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kumluca, Antalya, Türkiye
2Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yozgat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşire, yenidoğan, ağrı, ağrı yönetimi
Özet
Tüm yenidoğanlar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) ya da yaşamın ilk günlerinde ağrılı ve stresli girişimlere maruz kalırlar. Yenidoğan döneminde yaşanan ağrı, özellikle prematüre bebeklerde, olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenle yenidoğanın ağrı durumunun değerlendirilmesi gerekli ve önemlidir. Yenidoğanların ağrı yönetiminde hemşireler ağrının değerlendirilmesi, ortadan kaldırılması ve azaltılmasından sorumludur. Bu nedenle hemşirelerin ağrı mekanizmaları, değerlendirilmesi ve kontrolü konusunda yeterince bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •