· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Göz Bakımı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları
Seyhan Çıtlık Sarıtaş1, Hilal Fırat2
1İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Malatya, Türkiyeİnönü Üniversitesi, T.Ö.T.M Reanimasyon Ünitesi, Malatya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cerrahi yoğun bakım hastası, hemşire bakımı, göz bakımı, açık kalma kerotopati
Özet
Amaç: Araştırmanın amacı cerrahi yoğun bakım hemşirelerinin hastaların göz bakımı konusundaki bilgi ve uygulamalarını belirlemektir.

Hastalar ve yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma bir kamu hastanesinin cerrahi YBܒlerinde Ağustos-Aralık 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; bir kamu hastanesinin cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan 105 hemşire oluşturmuştur. Örneklem seçiminde herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 80 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %70’inin göz bakımı eğitimi aldığı, %45’inin göz bakımını 8 saatte 1 defa uyguladığı, %70’inin çalıştıkları YB ünitesinde göz bakımı ile ilgili rutin uygulama bulunduğunu, %92.5’inin göz bakımı uygulama şekline iç kantüsten dış kantüse doğru yaptığını belirttiği, %71.2’sinin gözü steril spançla kapattığı, %50’sinin göz kurumasını önlemeye yönelik göz yaşı damlası kullandığı, %60’ının düzenli göz bakımı uyguladığı, %82.4’ünün her zaman kırpma refleksi olmayan hastaların gözlerini korumaya aldığı, %90’ının düzenli olarak enfeksiyon belirtilerini değerlendirdiği, %72.4’ünün her zaman (düzenli) hastanın gözünde tespit ettiği sorunu kaydettiği, %55’inin ise göz kırpma sayısını değerlendirmediği belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin göz bakımı farkındalıklarının yüksek olduğu ancak bilgi eksikliklerine bağlı uygulama hataları olduğu tespit edilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •