· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-091
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Kamu Hastaneleri Örneği
Fatih Budak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, Kilis, Türkiye
Anahtar Kelimeler: klinik liderlik ölçeği, geçerlik, güvenilirlik, hekim, hemşire
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı; klinik liderlik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yaparak bu ölçeği ulusal ve uluslararası literatüre kazandırmak ve bundan sonra yapılacak olan klinik liderlik çalışmalarına öncülük edebilmektir.

Gereç-Yöntem: Çalışmada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından, Klinik Liderlik Yetkinlik Çerçevesi model çalışması kapsamında geliştirilen, beş boyut ve her bir boyut altında yer alan 8 ifadeyle, toplamda 40 ifadeden oluşan “Klinik Liderlik Yetkinlik Çerçevesi: Kendi Kendini Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Öncelikle ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için dil ve kapsam geçerlikleri yapılmış, dil ve kapsam geçerlikleri neticesinde ortaya çıkan Türkçe ölçek; Niğde ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan beş kamu hastanesinde görev yapan hekim ve hemşireler üzerinde uygulanmıştır. Bu uygulama neticesinde elde edilen nicel veriler, ilk olarak ölçeğin yapı geçerliğini test etmek adına yapısal eşitlik modeli kullanılarak değerlendirilmiş ve yine güvenilirlik testleri de bu veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Klinik liderlik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması sonucunda iyi derecede uyum indekslerine sahip olduğu (χ2/sd=4,05; RMSA=0,077; SRMR=0,065; CFI=0,96; GFI=0,78; AGFI=0,75; NFI=0,94; NNFI=0,96; IFI=0,96;) ve orijinal ölçekteki şekliyle, 5 boyut ve 40 sorudan oluştuğu ortaya konulmuştur.

Sonuç: Bu çalışma neticesinde, Klinik Liderlik ölçeğinin Türkçe versiyonu elde edilmiş olup ulusal literatüre, alanla ilgili ilk ölçeğin kazandırıldığı düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •