· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-122
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Santral Venöz Port İmplantasyonunda Sefalik ‘cut-down' Yöntemi
Ahmet Demirkaya
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, Sefalik ven; cut-down; port implantasyon
Özet
Amaç: Bu çalışmada kliniğimzde sefalik ‘cut-down' yöntemi kullanılarak yerleştirilen santral venöz port implantasyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntemler: Mart 2014 - Mart 2017 tarihleri arasında, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi'nde sefalik ‘cut-down' yöntemi ile venöz port implantasyonu uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Altta yatan hastalıklar, ameliyat tekniği ve süresi ve perioperatif komplikasyonlar incelendi.

Bulgular: Çalışmada toplam 263 hasta mevcuttu (erkek = 137, kadın = 126, ortalama yaş = 51 yıl, dağılım = 18-89 yıl). Bu hastaların 250'ine sefalik ‘cut-down' yöntemi ile venöz port takıldı (başarı oranı: %95). Sefalik ven kalibrasyonun yetersiz veya tromboflebitik olmasından dolayı diğer 13 hastada (%5) işlem perkütan tamamlandı. 250 hastanın ortalama ameliyat süresi 33 dk (dağılım; 22-65 dk) idi. En sık altta yatan hastalık kolo-rektal kanserler idi. Sefalik ‘cut-down' yöntemi ile venöz port takılan hastaların hiçbirinde ameliyat sırası komplikasyon izlenmedi. Perkütan yöntemle venöz port takılan bir hastada pnömotoraks gelişti. Tüp torakostomi gerekmedi. Postoperatif takipte 3 hastada (%1.4) port yerinde kanama nedeniyle revizyon yapıldı.

Sonuç: Sefalik ‘cut-down' yöntemi ile venöz port takılması kolay uygulanabilen, güvenilir ve komplikasyon oranı düşük bir işlemdir. Pnömotoraks, hemotoraks veya büyük damar yaralanması gibi yaşamı tehdit eden potansiyel komplikasyonların nadir olması en önemli avantajıdır. Bu nedenle, hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen bir işlemdir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •