· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-137
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadın Sağlığına Etkisi
Fatma Başar
Dumlupınar Üniversitesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Kütahya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet eşitsizliği; kadın sağlığı; üreme sağlığı
Özet
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının öğrenimi, iş yaşamına katılımı ve gelirini olumsuz yönde etkileyerek ve toplumsal baskı oluşturarak kadın sağlığı başta olmak üzere pek çok soruna neden olmaktadır. Özellikle kadın sağlığında toplumsal cinsiyet ayırımcılığının görüldüğü en önemli alan üreme sağlığı hizmetleridir. Kadınlar yaşam süreci boyunca, intrauterin yaşamdan başlayarak, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde, erkeklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kalmaktadırlar. Doğumdan önce başlayan cinsiyet ayrımcılığının göstergesi olan gebelik süresince kız çocuk istenmemesi ve gebelik sonucunun kız cinsiyeti olması halinde gebeliğin sonlandırılması, daha çok Afrika ve Arap kültüründe görülen genital mutilasyon, bekâret denetimi, adolesan evlilikler ve bu evliliklerin sonucu olan adolesan gebelikler, gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar, ataerkil toplumun dayattığı gelenekler, töreler, toplumsal baskı, kadınların yaşamlarının hemen her döneminde maruz kaldıkları şiddet ve günümüzde oldukça görünür olan kadın cinayetleri, kadınların en çok ihmal edildiği dönemlerden olan menopoz ve sonrası dönem hastalıkları, kadının statüsünün düşük olması gibi sorunlar, kadın cinsiyetinin yaşadığı olumsuz durumların en önemli göstergelerindendir. Bu bağlamda bu derlemede, zaman içinde ve toplumdan topluma değişen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığı ve üreme sağlığına etkisinin yaşam evrelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •