· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-175
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Üreterorenoskopi ile Proksimal Üreter Taşı Ekstraksiyonu Sonrası Gelişen İatrojenik Üst Kaliks Rüptürü
Burak Özkan1, Enis Rauf Coşkuner2, Veli Yalçın1
1Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: üreter taşı, üreterorenoskopi, üst kaliks rüptürü
Özet
Üreter taşları tedavisinde amaç; minimal invaziv yolla, tek seferde hastayı taşsız bırakacak şekilde maksimum başarıya ulaşmaktır. Bu nedenle ürolog, her vaka için çabuk ve yüksek başarı oranı ile birlikte düşük morbidite sağlayacak en iyi tedavi yöntemini belirlemelidir. Günümüzde üreterorenoskopinin proksimal üreter taşları tedavisinde başarısı dramatik olarak yükselmiş ve işlemin invazivliği de azalarak ESWL' ninkine yaklaşmıştır. Burada proksimal üreter taşı nedeniyle semirijid üreterorenoskopi ile birlikte Holmium lazer litotripsisi kullandığımız ve işlem sonrasında gelişen iyatrojenik üst kaliks rüptürünü anlatmaktayız.
  • Başa Dön
  • Özet
  •