· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-149
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Akciğer Kanseri SBRT Uygulamalarının RTOG 0915 Protokolüne Uygun Doz Sınırlamalarına Göre Oluşturulan 3B Konformal Ark ve VMAT SBRT Planlarının Karşılaştırılması
Burak Başlangıç, Görkem Güngör, Gökhan Aydın, Melih Uluer, Mustafa Karademir, Bülent Yapıcı, Bilgehan Şahin, Banu Atalar, Enis Özyar
Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Estitüsü, Radyasyon Onkolojisi, İstan
Anahtar Kelimeler: VMAT, 3B konformal ark, düzleştirici filtre, düzleştirici filtresi enerji seçenekleri
Özet
Bu çalışmada 20 erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastasının (KHDAK), akciğer stereotactic body radiation therapy (SBRT) için en son olarak yayımlanan Radiation Therapy Oncology Group 0915 (RTOG 0915) protokolünün fiziksel kabul kriterlerine göre tedavi planlamaları yapılmıştır. Planlamalar, volumetric modulated arc therapy (VMAT) ve 3B konformal ark teknikleri kullanarak 6MV düzleştirici filtreli (FF) ve 6MV düzleştirici filtresiz (FFF) enerji modlarında yapılmıştır.

VMAT tekniği 3B konformal ark tekniği ile kıyaslandığında RTOG 0915 protokolünün yüksek ve orta doz saçılım kriterleri olan konformite indeksi (CI), orta doz saçılmalarını ifade eden %50 izodoz hacminin planning target volume (PTV) hacmine oranı, 2 cm uzaktaki % doz değeri göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ile birlikte daha iyi planlar ortaya koymuştur. Enerji modaliteleri kendi aralarında incelendiğinde FFF modu ile yapılan planlar FF modu ile yapılan planlara göre RTOG 0915 kriterleri bakımından daha avantajlı sonuçlar vermişlerdir.

Çalışmanın bütünü ele alındığında VMAT-FFF tekniği, yüksek ve orta doz saçılmalarındaki avantajlarına bağlı olarak akciğer SBRT tedavileri için en uygun teknik olarak bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •