· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-172
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
Emine Kol1, Emine Geçkil2, Cüneyt Arıkan1, Mihrap İlter3, Özge Özcan2, Emre Şakırgün6, Ümmühan Dayan4, Gülzade Uygun1, Duha Kılıç6, Mervenur Macit6, Emine Uslular1, Ayşenur Sızlı1, Nesrin Çakır4, Dilek Solak4, Ayşe Kavgacı5, Selma Sabancıoğulları6, Selma Atay4
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi , Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gaziantep, Türkiye
418 Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Trabzon, Türkiye
6Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksek Okulu, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hasta memnuniyeti, bakım algısı, hemşirelik bakımı
Özet
Giriş ve Amaç: Bakım kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli göstergelerden biri hastanın verilen bakım hizmetine yönelik memnuniyetidir. Araştırma, ülkemizde hemşirelik bakımının hastalar tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan araştırma yedi coğrafi bölge kapsamında her bölgeden ikişer ilden seçilen 15 hastanede yatarak tedavi gören 2272 hastadan oluşan örneklem grubu ile çok merkezli olarak yürütülmüştür. Veriler, Hasta Tanıtım Formu ve Hemşirelik Bakımı Algılayış Ölçeği ile elde edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada hastaların yaş ortalaması 50,27±18,26 ve Hemşirelik Bakımını Algılayışları Ölçeği puan ortalaması 60,44±9,41 bulunmuştur. En yüksek puan verilen maddeler “Hemşirelerin sayesinde iyi bakıldığımı hissettim” ve “İhtiyacım olduğunda yanımda olacaklarından eminim” olmuştur. En düşük puan verilen madde “Hastaneyle ilgili bilmediğim şeyler hakkında bana bilgi verdiler” ifadesidir. Kronik hastalığı olanların, hastaneyi tekrar tercih edeceklerin, üç ve daha fazla kez hastanede yatanların, lise eğitiminden düşük eğitim düzeyine sahip olanların, tek kişilik odada kalanların, kırsalda yaşayanların ve hastanede yatış süresi 31 günden uzun olanların Hemşirelik Bakımını Algılayışları Ölçeği toplam puanlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma bulgularına göre hastaların hemşireye güven duyma boyutunda hemşirelik bakım algısı olumludur. Bakım algısını olumsuz etkileyen yüksek hasta/hemşire oranı, çok kişilik hasta odalarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •