· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-184
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
Meryem Metinoğlu1, Aylin Yalçın Irmak1, Sinem Albayrak Kaya2
1Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Tekirdağ, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: non-farmakolojik ağrı kontrol yöntemleri, doğal doğum, doğum ağrısı, doğuma hazırlık, doğum destekçisi, gebe, psikososyal destek sistemleri
Özet
Doğum, bilinen en şiddetli ağrı kaynaklarından biri olarak tanımlanmakta ve bu süreçte yararlanılan farmakolojik (FAKY) ve non-farmakolojik (NFAKY) ağrı kontrol yöntemlerinden söz edilmektedir. FAKY’in, hissedilen fiziksel doğum ağrısını ortadan kaldırdığı, NFAKY ise ağrı yaşamayı önlediği vurgulanmaktadır. Bu vaka raporunda, habitual abortus hikayesi olan gebeye prenatal doğuma hazırlık eğitimi verildikten sonra doğum destekçisi tarafından NFAKY uygulanması bildirilmiştir.

Vaka Raporu: Yirmi sekiz yaşındaki nullipar gebe doğuma hazırlık eğitimi ve doğum desteği için birinci yazara yönlendirilmiştir. 23 Nisan 2015 saat 00:45’te 38,2 gebelik haftasında doğum eylemi başlayan AE’nin travay ve doğum sürecine doğum destekçisi ve eşi dahil olmuştur. Doğum sürecinde bazı NFAKY (loş ortam, müzik, tamamlayıcı sıvı ve gıdalar, aktif doğum pozisyonları, aromaterapi, akubası, buz kesesi, masaj, duş, ıslak sıcak uygulama, solunum egzersizleri) kullanılmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Doğumda yapılan uygulamaların; gebenin anksiyetesinin giderilmesi, hissedilen ağrı düzeyinin hafifletilmesi, perinede hissettiği baskının azaltılması ve kontraksiyonların indüklenmesinde dikkate değer etkisi görülmüştür. Gebenin doğumdan memnuniyeti yüksek olarak belirlenmiştir. Bu vaka sonuçları ışığında benzer özellikleri taşıyan gebelerde mümkün olduğunca doğuma hazırlık eğitimlerinin ve doğum destekçisi eşliğinde NFAKY kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •