· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-178
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mezenterik Kistik Lenfanjiom: BT Bulguları
Ali Türk1, Özlem Saygılı1, Tuğrul Örmeci2, Ulaş Can2, Serpil Yaylacı3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: mezenter, kist, lenfanjiom, BT
Özet
Abdominal lenfanjiomlar oldukça seyrek görülen kistik lezyonlar olup en sık ince barsak mezenterinde yerleşim gösterir. Asemptomatik olabileceği gibi akut ya da kronik karın ağrısı ve distansiyon gibi nonspesifik semptomlar görülebilir. Ultrasonografi ile lezyonun kistik karakteri belirlenebilmekle beraber kompleks anatomik ilişkilerinin saptanabilmesi için BT ve MRG gereklidir. Çalışmamızda çok kesitli BT incelemesinde insidental olarak saptanan, ince barsak mezenterinde lokalize kistik lenfanjiom olgusunun bulguları sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •