· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-180
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Penis Metastazı Yapan Bir Mesane Karsinomu Olgusu
Züleyha Çalıkuşu1, Şerife Ulusan2, Hakan Sakallı3, Bahattin Yılmaz3, Hüseyin Mertsoylu3, Zafer Akçalı3, Özgür Özyılkan3
1Acıbadem Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: penis metastaz, mesane karsinomu, MRI
Özet
Penisin metastatik karsinomları nadir görülür. Penis metastazlarının %70'inde primer odak genitoüriner sistem olup daha az sıklıkla akciğer, kemik, deri ve rektum kaynaklı olgular da mevcuttur. Penis metastazı genellikle yaygın hastalık belirtisi olup kötü prognoz seyrinin işaretidir. Bu bildiride nadir görülmesi nedeniyle penis metastazı saptanan mesane karsinomlu bir olgu sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •