· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Safra Taşı İleusu: Düz Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Hasan Yerli1, Tuğbahan Yılmaz2, Ali Er3, Arzu Kobak4
1Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü, İzmir, Türkiye
3Ödemiş Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
4Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: safra taşı ileusu, pnömobilia, kolesistoenterik fistül, bağırsak obstrüksiyonu
Özet
Safra taşı ileusu kolelitiyazisin nadir karşılaşılan bir komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda kolesistoduodenal fistül sonrasında safra taşına bağlı ileus gelişen bir olgunun direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi bulguları sunulmuştur. Direkt grafide pnömobilia ve ince bağırsaklarda dilatasyon saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde safra kesesinde, intrahepatik safra yollarında ve koledokta gaz, ileumda 5x3 cm. boyutlarında taş, taşın proksimalindeki ince bağırsak segmentlerinde dilatasyon ve kolesistoduodenal fistül saptandı. Yapılan enterotomi ile taş çıkarıldı. İnce barsak ve fistül onarıldı, kolesistektomi gerçekleştirildi. Bu olgu sunumu, safra taşı ileusunda, biliyer-enterik fistül düzeyi ile taş düzeyinin saptanmasında bilgisayarlı tomografinin tanısal duyarlılığını vurgulamaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •