· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-187
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Luteal Faz Desteği Başlama Zamanlarının Randomize Karşılaştırılması
L. Cem Demirel, Belgin Selam, Tolga Ergin, Arda Lembet, Deniz Gökalp Kaya, Harika Bodur Öztürk
Acıbadem Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Luteal faz desteği, in vitro fertilizasyon
Özet
Randomize kontrollü çalışmamızın amacı luteal faz desteğinin başlamasında farklı zaman sürelerinin in vitro fertilizasyon (IVF) siklüslerinde klinik sonuçlar üzerine etkisini araştırmaktır. Ardışık 180 IVF siklüsünün 92'si A grubu, 88'i B grubu olarak düzenlendi. Grup A'da luteal faz vajinal mikronize progesteron, oosit toplanmasından (OPU) hemen sonra, grup B'de ise OPU sonrası 48. saatte başlandı. Her iki grupta da transfer başına klinik gebelik oranı ve embriyo başına implantasyon oranı benzer bulundu (sırasıyla %34.ve %35.4, p:1.00; %13.8 ve %15.3, p:0.59). Çalışma gruplarındaki abortus oranları arasında fark izlenmedi. IVF siklüslerinde progesteron desteğinin OPU günü ya da 48 saat sonra başlanması klinik sonuçları değiştirmemektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •