· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-213
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Mehmet Fatih Aydın1, Mustafa Şamil Argun2
1Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bitlis, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşire, öğrenci, uygulama, sorun
Özet
Amaç: Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentilerinin belirlenmesi ve uygulama esnasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Veriler, Ocak 2010 tarihinde Bitlis Devlet Hastanesinde uygulama yapan öğrencilere; eğitim, ihtiyaçlarının karşılanması, hasta bakımı ve tedaviye katılımları, okul yönetimi, hocalar ve sağlık çalışanlarının öğrencilere yaklaşımları konularında düşüncelerini ve görüşlerini belirtmeye yardımcı olabilecek 16 soruluk bir anket formu ile toplandı. Ankete katılan 141 öğrencinin yaş ortalaması ve sorulara verilen cevaplar sınıf bazında ve toplamda % olarak hesap edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,31 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin % 75,18'i uygulamalarda keyifle ve huzurla çalışamadıklarını, % 92,91'i teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulamadıklarını, % 74,47'si aldıkları tüm uygulamalı derslerle ilgili kliniklere çıkma fırsatı bulamadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin % 41,14'ü uygulama alanlarında hocaların bakım ve tedaviler konusunda model olmadıklarını, % 39'u stressiz, rahat ve kendini vererek bir uygulamayı ancak yalnızken yapabildiğini, % 65,25'i bakım ve tedavilerde ortaya çıkan eksiklik, aksaklık, yanlış tedavi ve bakım gibi durumlarda suçlandığını, % 36,88'i görev dışı sorumluluklar aldığını ifade etmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin; hastanedeki fiziki yetersizlikler, hasta çeşitliliğinin azlığı, tüm derslerle ilgili uygulama kliniği imkânı bulamamaları, hemşirelerle olan ilişkilerdeki eksiklikler, öğretim elemanlarından yeterince yararlanamayıp onların model olmadaki eksikliklerden dolayı hastane uygulamalarına isteyerek katılmadıkları belirlenmiştir. Konuyla ilgili ivedilikle klinik eğitim oryantasyon programları ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekliliği önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •