· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-228
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Non-Kardiyak Cerrahi Uygulamaları Sırasında Anestezi
Elif A. Akpek
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalıkları, non-kardiyak cerrahi
Özet
Günümüzde kompleks kardiyak patolojileri olan bebeklerde sağkalım oranlarının arttığı görülmektedir. Bu sebeple, anestezistlerin kardiyak patolojileri olup non-kardiyak herhangi bir sebep ile ameliyat olacak bu hasta grubu ile karşılaşma oranları da gün geçtikçe artmaktadır. Nonkardiyak cerrahi uygulamalar kardiyak tamirden önce veya sonra olabilir, ancak düzeltilmiş konjenital kalp hastalığı durumlarında bile rezidüel problemlerin devam edebildiği bilinmektedir. Preoperatif değerlendirme kardiyak anatomi / patoloji bilgisini, cerrahi hikayenin öğrenilmesini, patofizyolojiyi anlamayı ve semptomların varlığı ile ciddiyetini incelemeyi kapsar. Konjenital kalp hastalıklarında varolan anatomik farklara rağmen anestezi yönetiminde temel hedef hastanın preoperatif durumu ve altta yatan kardiyak fizyolojisine göre oksijenasyonunu ve ventriküler fonksiyonu optimize etmektir. Bu derlemede konjenital kalp hastalığı olan çocukların non-kardiyak girişimleri sırasındaki perioperatif anestezik yaklaşımlarında dikkat edilmesi gereken özellikli durumlar özetlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •