· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-231
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Epulis Fissuratum
Fuat Büyüklü1, Seda Türkoğlu Babakurban1, Berrin Çaylak2, Özcan Çakmak3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: gingival hastalıklar, dental protez, hiperplaz
Özet
‘Enflamatuar fibröz hiperplazi' olarak da isimlendirilen ‘epulis fissuratum' oral mukozanın hiperplastik lezyonları başlığı altında sınıflanan, oral mukozanın kronik irritasyonu sonucu oluşan ve klinik olarak spesifik özellikleri olmayan lezyonlardır. Sıklıkla 5-7. dekatlarda, protez kullanımı sonucu oluşmaktadırlar. Bu lezyonlar maksiller/mandibüler vestibül ya da alveoler köprünün lingual yüzünde hiperplastik doku katlantı dizileri olarak görülürler. Genellikle sert kıvamlı ve koyu kırmızı görünümdedirler, boyutları gelişim süresine ve travma derecesine bağlıdır. Malign dejenerasyon riskinin gerçek oranları bilinmemektedir. Bu nedenle tedavisi irritasyonun ortadan kaldırılarak lezyonun eksize edilmesidir. Bu yazıda üst alveolar arkta kitle ile başvuran 76 yaşındaki bayan hasta sunuldu. Hastanın kitlesi eksize edildi, histopatolojik inceleme sonucu epulis fissuratum olarak rapor edildi. Bu olgu nedeniyle ‘epulis fissuratum' literatür gözden geçirilerek tartışıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  •