· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-237
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dev Hücreli Miyokardite Bağlı Ani Ölüm
Evrim Akça Kaya2, Işıl Pakiş1, Mehmet Özbay2, Yalçın Büyük2, Ceyhun Küçük2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: otopsi, dev hücreli miyokardit, ani kalp ölümü
Özet
Dev hücreli myokardit genellikle çok ani gelişen, ölümcül seyreden, multinükleer dev hücreler, lenfohistiositik infiltrasyon ve miyosit nekrozu ile karekterize bir hastalıktır. Tanısı genellikle otopsi ile konulabilir. Çalışmada 35 yaşında, tenis oynarken ani ölen kadın olgu bildirilmektedir. Yapılan otopside kalp 315gr. tartıldı. Sol ventrikül duvar kalınlığı 1,4 cm, sağ ventrikül duvar kalınlığı 0,1-0,3 cm ölçüldü. Her iki ventrikülde de papiller kaslarda belirgin düzensizlik, fibrotik görünüm ve sol ventrikülde 4 cm çapında anevrizma izlendi. Her iki ventrikül myokard kesitlerinde de beyaz renkli yaygın fibrozis alanları içinde koyu renkli alacalı görünümde alanlar izlendi. Myokard kesitlerinin mikroskobik incelemesinde geniş alanlarda kas liflerinin yerini alan bağ dokusu, yoğun lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu, multinükleer dev hücreler ve seyrek eozinofil polimorflar görüldü. Diğer iç organlarda hiperemi dışında mikroskobik bulgu saptanmadı. Bu bulgular eşliğinde olgu idiopatik dev hücreli myokardit olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, literatürde de oldukça nadir bildirilen dev hücreli myokardit olgusu, ani ölüm olgularında ayırıcı tanıya alınması gereken bir antite olarak sunulmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •