· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa(lar) 241-244
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kardiyak Lenfoma; Olgu Sunumu ve Derleme
Eyüp Murat Ökten1, Şahin Şenay2, Ahmet Ümit Güllü1, Ahmet Öztürk3, Fevzi Toraman4, Cengiz Bavbek5, Ercan Karaarslan5, Hasan Karabulut2, Selçuk Bilgi6, Cem Alhan2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Maslak Hastanesi, Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kalp tümörleri, kardiyak lenfoma
Özet
Kardiyak lenfoma çok nadir görülen ve ileri derecede agresif seyirli malignitedir. Erken tanı ve tedavi uygulaması prognozu belirleyen temel faktörlerdendir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen sağ atrial yerleşimli kitle ile karakterize diffüz büyük B hücreli lenfomalı bir olgu sunulmuş ve konu ile ilgili literatür derlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •