· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-016
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
In Utero Etanol Uygulamasının Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri
Yasemin Ersoy Çanıllıoğlu1, Feriha Ercan2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AbD, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, ıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AbD, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Etanol, farklılaşma, infertilite, testis, morfoloji
Özet
Amaç: Etanol, erkeklerde testislerde atrofiye, germ hücrelerinde kayba, sperm üretiminde azalmaya, seminifer tübül çaplarında azalmaya ve testis ağırlığında düşüşe neden olur. Gebelik döneminde etanol uygulaması hem dişilerde hem de erkeklerde reprodüktif fonksiyonları bozarak fetuste teratojenik etki göstermektedir. Bu çalışmanın amacı in utero etanol uygulanan sıçanların testisindeki değişimleri incelemektir.

Yöntem: Bu çalışmada 2 deney grubu kullanılmıştır: 1) Kontrol grubu. 2) Alkol grubu. Alkol grubundakilere gestasyonel 14.günden itibaren doğuma kadar %30 etanol içeren sıvı verilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki anne sıçanlardan doğan erkek yavrulardan 0., 15., 30. ve 90. günlük dönemlerde testis örnekleri alınmış, rutin parafin takibi uygulanmış ve kesitlere morfolojik inceleme için Masson'un üçlü boyaması uygulanmıştır.

Bulgu: Alkol neonatal grubunda bazı seminifer tübüllerde düzensizlikler gözlenirken zamana bağlı olarak seminifer tübüllerde dejenerasyon ve spermatogenik hücre serilerinde azalma gözlenmiştir. Alkol neonatal ve postnatal 15. gün grubunda mezenkimal bağ dokusunun fazla olduğu, postnatal 30 gün ve 90 gün grubunda da interstisyel bağ dokunun artmış olduğu görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak, gestasyonel dönemde alınan alkol, erkek yavrularda seminifer tübüllerde spermatogenik hücre serilerinde azalmaya neden olmaktadır. Buna bağlı olarak gebelik döneminde alınan alkol, erkeklerde testiste atrofiye ve spermatogenik serideki hücre sayısını azaltarak infertiliteye sebep olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •