· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-025
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sıçan Striatal Dilimlerinden Bazal ve Uyarılma Koşullarında Asetilkolin ve Kolin Salıverilmesine Dopamin Reseptör Antagonistlerinin Etkisi
İsmail H. Ulus
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Asetilkolin, kolin, striatum, dopamin reseptör antagonist, sıçan
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı dopamin reseptör antagonisti maddelerin sıçan striatal beyin dilimlerinden asetilkolin ve kolin metabolizmasına etkilerini incelemekti.

Yöntemler: Sıçan beyninden striatal bölgeden hazırlanmış dilimler değişik düzeylerde dopamin reseptör antagonisti içeren fizyolojik sıvı solüsyonla bazal ve uyarılma koşullarında perfüze edildi. Perfüzata salıverilen ve dokuda bulunan asetilkolin ve kolin radioenzimatik yöntemle ölçüldü.

Bulgular: Striatal dilimlerden bazal ve uyarılma koşullarında perfüzata asetilkolin ve kolin salıverilme hızları, sırayla, 49±5 pmol/mg protein/10 dakika ve 321±14 pmol/mg protein/10 dakika oldu. Ortamda dopamin reseptör antagonistlerin [flufenazin (0,1-100 μM), haloperidol (1-10 μM), thioridazin (1-10 μM), sulpirid (1-10 μM) ve etiklopirid (1-10 μM)] bulunması perfüzata asetilkolin ve kolin'in bazal salıverilme hızını etkilemedi. Striatal dilimler yüksek K+ (50 μM) ya da elektrikle (15 Hz, 1 ms ve 80 mA) uyarıldığında asetikolin salıverilme hızı artarak, sırayla, 938±108 pmol/mg protein/ 10 dakika ya da 398±22 pmol/mg protein 10 dakika'ya çıktı. Sulpirid (100 μM) ve etiklopirid (10 μM) yüksek poatsyumla ya da elektrikle uyarılma sırasındaki asetilkolin salıverilmesini %50 kadar baskılarken, flufenazin (0,1-100 μM) haloperidol (1-10 μM), thioridazin (1-10 μM) etkisiz oldu. Flufenazin (10 μM) dopamin reseptör agonisti piripedil'in yüksek potasyumla uyarılma sırasında asetilkolin salıverilmesinde neden olduğu baskılanmayı önledi. Sulpirid (100 μM) ve etiklopirid (10 μM) piripedil'in yüksek K+ uyarılma sırasında asetilkolin salıverilmesine olan etkisini bloke edemediler ve arttırıcı yönde etki gösterdiler. Dopamin nöronlarının 6-hidroksidopamin tarafında kimyasal tahribi striatal dilimlerden bazal ve uyarılma koşullarında dopamin salıverilmesini azalttı, fakat asetilkolin ve kolin salıverilmesini etkilemedi.

Sonuçlar: Bu bulgular bazı dopamin reseptör antagonistlerinin (sulpirid ve etiklopirid gibi) uyarılan strital dilimlerden kolin salıverilmesini etkilemeden asetilkolin salıverilmesini baskıladıklarını, diğerlerinin (flufenazin, thioridazin, haloperidol gibi) ise böyle bir etkisi olmadığını göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •