· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-030
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Genetik Absans Epilepsili Sıçanların (GAERS) Hipokampusunda Glukoz–6-Fosfataz'ın Histokimyasal Olarak Dağılımı
Gözde Erkanlı Şentürk1, Şükrü Midillioğlu2, Şehnaz Bolkent3, Serap Arbak1
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye 7 Nolu Aile Hekimliği Merkezi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: glukoz-6-fosfataz, GAERS, histokimya
Özet
Epilepsi tekrarlayan nöbetlerin varlığı ile belirgin ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir hastalıktır. Absans epilepsi modeli için kullanılan deney hayvanları olarak bilinen Genetik Absans Epilepsili Sıçanlar (GAERS) genetik olarak belirlenmiş nöbetler geçirmekte olup, 1980'li yıllardan itibaren insan absans epilepsi modelini teşkil edecek şekilde deneysel çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, absans epilepsi modeli için kullanılan GAERS sıçanlarda beyinde karbonhidrat metabolizmasında anahtar bir enzim olan glukoz-6-fosfataz aktivitesindeki değişiklik histokimyasal metotlarla araştırılmış ve hipokampusdaki glukoz metabolizması – glukoz-6-fosfataz – epileptogenez ilişkileri kontrol grubunu oluşturan Wistar albino sıçanlarla kıyaslanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Kontrol gruplarında, epileptik olmayan Wistar albino (Rattus norvecigus) 4 aylık (n: 4), erkek, 220–240 gr ağırlığında sıçanlar kullanıldı. Deney gruplarında ise 6 aylık (n: 4), 250–300 gr ağırlığında, EEG'de absans nöbetler geçirdikleri belirlenmiş olan GAERS sıçanlar kullanıldı. Her iki deney grubunda hipokampusun Dentat Girus (DG) ve Cornu Ammonis (CA) bölgelerine glukoz–6-fosfataz histokimyası uygulandı. Kontrol grubu sıçanlara kıyasla GAERS sıçanlarda DG ve CA bölgelerinde glukoz–6-fosfataz reaktivitesinde bir artış olduğu enzim histokimyası uygulaması sonrası saptandı. Sonuç olarak, generalize konvulzif atakların glukoz kullanımını arttırdığının bilinmesinden yola çıkarak epilepsi vakalarında merkezi olarak verilecek glukoz–6- fosfatazın tedaviye yönelik olarak kullanımını destekler deneysel çalışmaların da ileride yapılabileceğini düşünmekteyiz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •