· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ayaktan Tedavi Gören Kanser Hastalarının Kemoterapi Sırasında Uğraşı Seçimleri: Anket Çalışmasının Sonuçları
Suna Çokmert1, Tuğba Yavuzşen2, İlkay Tuğba Ünek2
1Manisa Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Manisa, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: anksiyete, kanser, kemoterapi, yaşam kalitesi
Özet
Amaç: Kemoterapi alan kanser hastalarının, tedavi aldıkları süre içerisinde kemoterapi ile ilgili endişelerinin azalmasını sağlayabilecek uğraş tercihlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda kemoterapi ünitesinde kemoterapi uygulanan 118 hastada kesitsel tanımlayıcı bir çalışma planlandı. Hastalara 16 sorudan oluşan anket uygulanıldı.

Bulgular: 51'i erkek, 49'u kadın toplam 100 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 53,7±12,1 yıl idi. Hastaların kemoterapi uygulanırken yapmak istedikleri uğraşlar gruplandığında, hastaların %56'sının kemoterapi süresini müzik dinleyerek, %14'ünün sinema izleyerek, %10'unun kitap okuyarak ve %11'inin uyuyarak geçirmek istedikleri belirlendi. Müzik dinlemeyi tercih eden hastalar, seçtikleri müzik türü açısından irdelendiğinde eğitim durumunun (p=0.043) müzik türü seçimlerinde etkili olduğunu saptadık.

Sonuc: Kemoterapi ünitelerinde her koşulda kolay uygulanabilecek ve ulaşılabilecek bir uğraşı olması nedeniyle müzik terapisi hizmeti, hastalara kemoterapi sırasında sunulabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •