· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-039
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pankreatoblastom: Çocukluk Çağının Nadir Bir Tümörü
Ali Türk1, Özlem Saygılı1, Ulaş Can2, Tuğrul Örmeci2, İnci Ayan3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pankreatoblastom, kitle, BT, MRG, USG
Özet
Pankreatoblastom pankreas kaynaklı nadir görülen bir çocukluk çağı tümörüdür. Çocuklarda en sık görülen pankreas tümörü olmakla beraber literatürde yaklaşık 100 olgu bildirilmiştir. Çalışmamızda pediatrik pankreatoblastom olgusunun radyolojik görüntüleme bulguları sunulmuştur. Karın sol üst kadranda ailesi tarafından farkedilen ele gelen kitle şikayeti ile başvuran dört yaşındaki kız çocuğunda tüm batın ultrasonografisinde kistik nekrotik alanlar ve kalsifikasyon kümeleri içeren heterojen görünümde kitle saptandı. BT ve MRG'de kitlenin pankreas kuyruk ve korpus kesiminden kaynaklandığı görüldü. Ayrıca karaciğerde metastaz ile uyumlu lezyonlar saptandı. Biyopsi sonrası pankreatobastom tanısı konulan olguya total kitle ve metastaz rezeksiyonu yapılarak kemoterapi uygulandı. Pankreatoblastom ender görülmekle beraber çocuklarda üst karın bölgesinde yerleşim gösteren kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •