· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Harika Bodur Öztürk1, Belgin Selam1, Selçuk Bilgi2
1Acıbadem Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: echinococcus granulosus, kist hidatik, gebelik
Özet
Kist hidatik gebelik sırasında nadir rastlanan, tüm organları tutabilen parazitik bir patolojidir. Otuz altı yaşında ilk gebeliği bulunan hastaya 39. gebelik haftasında maternal istek nedeniyle elektif sezaryen doğum planlandı. Hastanın özgeçmişinde, 14 yıl önce geçirilmiş karaciğer kist hidatik operasyonu bulunmaktaydı. Kanama kontrolü sırasında, omentumda düzgün yüzeyli beyaz renkli, semikistik kitle palpe edildi. Kistektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu kist hidatik olarak bildirildi.

Gebelik sırasında hücresel bağışıklığın azalmasıyla hastalığın tekrarlama veya hızlı ilerleme riski bulunmaktadır. Hastalığın gebelikte nadir görülmesi nedeniyle, gebelik sırasında nüks oranları bilinmemektedir ve tedavi konusunda fikir birliği yoktur. Gebelik sırasında tanı konulan olgularda, cerrahi ile kistin eksizyonu önerilen ve tercih edilen tedavi yöntemidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •