· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
Işılay Doğan, Fuat Büyüklü
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pyojenik granülom, nazal septum, nazal tıkanıklık, kapiller hemanjiom
Özet
Pyojenik granülom deri ve mukozanın sık rastlanan, benign vasküler bir lezyondur. Minör travma bölgesinden gelişen edinsel kapiller hemanjiom tipidir. Lobüler kapiller hemanjiom ve granüloma telenjiektatikum olarak da adlandırılır. Etyolojik etkenler arasında enfeksiyon, travma, yabancı cisim, gebelik ve hormonlar suçlanmaktadır. Pyojenik granülomların en sık görüldükleri anatomik lokalizasyonlar deri ve oral mukoza olmakla birlikte burun mukozasında daha az oranda görülmektedirler. Tedavi şekli tümörün boyutuna ve yerleşimine göre değişir. Bu yazıda nazal obstrüksiyon nedeni ile başvuran 52 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Hastada tespit edilen septal mukozal lezyon eksize edilmiş ve örneğin patolojik incelemesi pyojenik granülom olarak rapor edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •