· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Burun Deliğinde Bazal Hücreli Karsinom: Olağan Bir Tümör, Olağandışı Bir Yerleşim
Ayşe Tülin Mansur1, İkbal Esen Aydıngöz2, Fatih Göktay3, Ayşe Deniz Akkaya3, Pembegül Güneş4
1Ahu Hetman Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Muğla, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, nostril, burun delikleri, burun tabanı
Özet
Bazal hücreli karsinom (BHK) burunda sık yerleşir, ancak tümörün burun boşluğu tabanı ve burun deliklerinden başlaması çok nadirdir. Altmış iki yaşında bir erkek hasta sağ burun deliğinde 10 yıl önce başlayıp ilerleyen ülserli bir plak nedeniyle başvurdu. Bu bölgeye travma veya aşırı ve uzun süreli güneş teması belirtilmedi. Öyküde immünsüpresyona yol açacak herhangi bir hastalık veya tedavi de tanımlanmadı. Deri muayenesinde sağ burun deliğinin alt ve yan duvarlarında deri renginde ve pembemsi küçük papüllerin oluşturduğu, kabarık kenarlı, ortası yüzeyel olarak ülserleşmiş bir plak saptandı. Lezyon sınırları tam olarak belirlenememekle beraber burun boşluğuna doğru uzanım gösteriyordu. Tüm vücut deri muayenesinde nevoid BHK sendromuna ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Histopatolojik incelemede deri ve mukozayı tutan solid tipte BHK saptandı.

Burunda yerleşen BHK'u ele alan geniş olgu çalışmalarda burun deliklerinin tutulumuna çok ender rastlandığı görülmektedir. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak göreceli olarak düşük ultraviyole ışık ve henüz tam olarak tanımlanmamış başka faktörlerin etkili olması muhtemeldir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •