· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-056
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yenidoğanda Bilateral Büyük Multikistik Overlerler ve Primordial Foliküllerin Yokluğunda Tedavi Seçiminde Güçlük: Bir Olgu Sunumu
Latif Abbasoğlu1, Ali Türk2, Alihan Özcan3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D., İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D., İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: over kisti, prenatal tanı, postnatal cerrahi
Özet
30 yaşında, gravida 1 hastanın 30. gebelik haftasında yapılan rutin ultrasonografisinde fetusta her ikisi de 5' er cm çapında olan bilateral over kisti saptandı. Postnatal ultrasonografi ve MR her iki overde (R:10 cm, L:7 cm) solid komponent olmaksızın multikistik lezyonlar ve barsak ve böbreklerde itilme ortaya koydu. Operasyonda bilateral wedge biyopsi alındıktan sonra drilling işlemi ile kitleler küçültüldü. Histopatolojisinde hiç primordial folikül görülmezken, multipl aluteinize folikül kisti olarak rapor edildi. Olgumuz özellikle bilateral olduğundan ve normal over dokusu bulunmadığından tedavi seçimi açısından güçlük arzetmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •