· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Venöz Sinüs Trombozu Tanısında MRG'de Gradient Eko Sekansının Önemi
Dilaver Kaya1, Erdem Yıldız2
1Acıbadem Üniversitesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: GRE, Venöz sinus trombozu, MRG
Özet
Venöz sinüs trombozu nadir görülen bir hastalıktır. Hastalar başağrısı, kraniyal sinir tutulumu, fokal nörolojik defisit, epileptik atak ve bilinç bulanıklığı ile başvurabilir. Daha önce hiçbir sağlık problemi olmayan 32 yaşındaki erkek hasta başağrısı, sol tarafta belirgin iki taraflı kuvvet kaybı ve sol homonim hemianopsi kliniği ile acil servise başvurdu. Kranial MR görüntülemede, gradient eko T2* (GRE) sekans görüntülerde transvers sinüste, juguler vende ve parankim içi venöz yapılarda belirgin hipointensite gözlendi. GRE bulgularına göre hastada VST tanısı düşünüldü ve tanı kontrastsız TOF MR-venografi ile doğrulandı. Hasta önce heparin ile antikoagüle edildi, 2 gün içinde başağrısı azaldı, daha sonra tedaviye warfarin ile devam edildi. Bir hafta sonra başağrısı ve nörolojik defisit tamamen düzeldi. VST tanısında MRG'de GRE sekansı önemli bilgiler sağlayabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •