· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 066-074
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Teknoloji ve Kadın Sağlığı
Ayten Şentürk Erenel1, İlknur Münevver Gönenç2, Filiz Ünal Köksal3, Gülşen Vural1
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kadın sağlığı, teknoloji, hemşirelik
Özet
Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte olup, hayatın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin yaygın olarak kullanılmasının bilgi paylaşımının artması, iletişimin kolaylaşması, bir işi kısa sürede ve daha az enerji harcayarak yapabilme gibi hayatı kolaylaştırıcı etkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik araçların gerekli koruyucu önlemler alınmadan veya gereğinden fazla kullanılmasının insan sağlığına uzun ve kısa dönemde olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Ayrıca kadınlar biyolojik farklılıklarından dolayı teknolojinin olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenebilmektedir. Bu nedenle teknolojik araçların kullanımına bağlı oluşabilecek kadın sağlığı sorunlarının ortaya çıkmaması veya azaltılması için kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi ve kullanım sırasında gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Hemşireler toplum sağlığının korunması ve yükseltilmesinde önemli rolleri olan sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle makalede, teknolojinin kullanımının genelde insan sağlığı özelde kadın sağlığı üzerine olumsuz etkileri ve bu etkilerin azaltılmasında hemşirenin rolü üzerinde durulacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •