· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-091
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Evre I V Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi
Züleyha Çalıkuşu1, Hakan Sakallı2, Bahattin Yılmaz2, Hüseyin Mertsoylu2, Zafer Akçalı2, Özgür Özyılkan2
1Acıbadem Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, prognoz
Özet
Amaç: Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi prognostik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Şubat 2004 - Aralık 2006 tarihleri arasında kliniğimize başvurmuş evre IV küçük hücreli dışı, kemoterapi almış olan 73 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Performansı sıfır, 65 yaşından daha genç hastaların yaşam süreleri diğerlerine göre anlamlı olarak uzun bulunurken, histopatolojik alt grup, sigara içimi, kilo kaybı ve cinsiyet farkının yaşam süresi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu (p>0.05). Metastaz varlığı ile sağkalım süresi karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. LDH seviyesi yüksek olanların yaşam süresinin daha kısa olduğu görüldü.

Sonuç: 65 yaştan genç olmak, performansın iyi olması, normal LDH düzeyi ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olguların uzun yaşam süresinde önemli rol oynar.

  • Başa Dön
  • Özet
  •