· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-099
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Subakut Sklerozan Panensefalit'li Çocukta Sıradışı Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Uğur Işık, Şebnem Kuter
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: bazal ganglia, çocuk, MRG, SSPE
Özet
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) çocukluk çağında görülen, kızamık enfeksiyonuna bağlı gelişen progresif, nörodejeneratif bir hastalıktır. Prognozu oldukça kötüdür. Burada kranial MRG'si sıra dışı olan bir SSPE hastası sunulmaktadır. 13 yaşındaki kız hasta nöbetler ve ilerleyici nörolojik kötüleşme ile başvurmuştur. Kranial MRG'sinde unilateral bazal ganglia (putamen) tutulumu dışında özellik yoktur. Bu bulgularla MRG'si daha çok metabolik hastalık düşündüren hastanın EEG'si ise SSPE için tipik bulunduğundan BOS'ta kızamık antikoru bakılmış ve pozitif bulunmuştur. Hastaya böylece kesin tanı konarak tedavisine başlanmıştır. MRG'de izole bazal ganglia lezyonu olan hastalarda SSPE, ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir hastalıktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •