· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-106
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Her Üç Koroner Arterin de Sağ Valsalva Sinüsünden Köken Aldığı Olgu
Tuğrul Norgaz1, Şevket Görgülü1, Yusuf Şahingöz2
1Acıbadem Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: koroner anjiyografi, koroner arter anomalileri
Özet
Koroner arterlerin aorttan anormal kökenli olmaları tanısal ve klinik sorunlara yol açabilmektedir. Sunduğumuz olgu, sol ana koroneri olmayan ve sol ön inen arter, sirkumfleks arter ve sağ koroner arterin ayrı ostiumlarla sağ valsalva sinüsünden köken aldığı bir olgudur. Bu oldukça nadir olgunun klinik, anjiyografik ve bilgisayarlı tomografik görüntülerini tanımlamayı ve literatürdeki diğer olguları da kısaca derlemeyi amaçladık.
  • Başa Dön
  • Özet
  •