· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Prostat Biyopsisi Sonrası Gelişen Kinolon Dirençli Escherichia Coli Sepsisi
Ramazan Gözüküçük1, Basri Çakıroğlu2, Hakkı Özaslan3
1Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Hisar Intercontinental Hospital, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Hisar Intercontinental Hospital, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: prostat biyopsisi, kinolon direnci, escherichia coli, sepsis
Özet
Üroloji pratiğinde tanı amaçlı ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat biyopsisi (TPB) sıkça kullanılmaktadır. Hastalarda ağrı, hematüri ve üriner infeksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Kinolonlar, TPB proflaksisinde yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Ancak günümüzde birçok antibiyotiğe olduğu gibi kinolonlara da artan oranda direnç gözlenmekte olup profilakside alternatif ilaçlar düşünülmelidir. Bu yazıda, etkin ve yeterli dozda siprofloksasin almasına karşın, TPB sonrası kinolon dirençli E.coli’nin etken olduğu sepsis gelişen olgu sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •