· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-125
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu
Oğuz Polat2, Işıl Pakiş1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tıbbi uygulama hatası, hekim, sorumluluk
Özet
Dünya Tabipleri Birliği'nin 1992 yılındaki Genel Kurulu'nda tıbbi uygulama hatalarını “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlamıştır. Hekimlere yönelik tıbbi uygulama hatası iddiaları son yıllarda ülkemizde de giderek artan oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Son 10 yıl içinde konu çeşitli boyutlarda tartışılmaya başlanmıştır ve çözüm arayışları halen sürmektedir. Tıbbi uygulama hata iddiası ile açılan davalarda artış, yeni Türk Ceza Kanunu'nda ceza oranlarının artması, verilen cezaların paraya çevrilmemesi, ertelenmemesi, kimi zaman ise yüksek tazminat ile sonuçlanan davalar sonucunda hekimlerin de konuya duyarlılığı arttırmıştır. Çalışmada tıbbi uygulama hatalarının tanımı yapılarak, bununla ilgili kavramlar, en sık karşılaşılan hatalı uygulama alanları, hekimin yasalar karşısındaki sorumlulukları, hekimlere dava açılma yöntemleri, bilirkişilik ve hataların önlenmesine yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •