· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 126-130
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Endokrinolojide Tele-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları
Sibel Ertek
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakultesi Dr. R.Ege Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tele-tıp, tele-sağlık, tele-endokrinoloji, diyabet
Özet
Teknolojideki yeni gelişmeler tıp alanında daha doğru tanı ve tedavi imkanları sağlamakla beraber doktor ve hasta arasında daha iyi iletişim kurma olanaklarını da sağlamıştır. Tele-sağlık ve tele-tıp alanlarındaki gelişmeler diğer tıbbi branşlarda olduğu gibi endokrinolojideki uygulamaları da etkilemiştir. Diabetes mellitus prevalansı giderek artan ve neden olduğu mortalite ve morbiditeler sebebiyle maliyeti oldukça fazla olan bir kronik hastalıktır. Bu nedenle tele-endokrinolojideki tele-tıp uygulamaları daha çok diyabetik hastalar üzerine yoğunlaşmıştır. Tele-tıp daha iyi hasta eğitimi, glisemik kontrol ve akut ve kronik komplikasyonlarda azalma gibi birçok fayda sağlar. İnsülin pompası olanlar ve sürekli glukoz monitorizasyonu sistemleri kullananlar bu uygulamalara daha kolay adapte olabilir ve yakın takipten fayda görürler. Gestasyonel diabeti olanlar ve yaşlı hastalar ile evde bakım gerektiren hastalar doktora daha kolay ulaşabilir. Tele-radioloji, tele-oftalmoloji ve tele-patolojinin yardımıyla tiroid ve adrenal hastalıkları ve hipofiz tümörleri gibi diğer endokrinolojik hastalıklar da tele-endokrinolojide takip edilebilen yeni alanlar oluşturur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •