· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-151
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi
Engin Aynacı1, Birsen Pınar Yıldız1, Aysun Aynacı1, Gönenç Ortaköylü1, Fırat Çetinkaya2, Emel Çağlar1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Colormed Görüntüleme Merkezi, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, intima-media kalınlaşması, karotis arter
Özet
Amaç: Çalışmamızda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olgularında inflamatuar markerlar ve hastalığın şiddeti ile karotis arter intima-media kalınlaşması (İMK) arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya stabil durumda KOAH'ı olan 53 (38erkek/15kadın) hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 56,9±54 idi. Hastaların sağ ve sol karotis arterleri duplex scanner ile incelendi. Karotis İMK'nın ölçümleri; hastaların sigara içme alışkanlığı, KOAH'ın evresi, CRP ve fibrinojen seviyeleri, lökosit sayısı, BMİ ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda KOAH evresi ile CRP düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü (p=0.01). Fakat İMK ile CRP de dahil olmak üzere diğer parametreler arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: KOAH'lı hastalarda vasküler sistem üzerine sistemik inflamatuar hastalık olan KOAH'ın etkisini belirlemek üzere daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •