· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-155
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Unilateral Renal Tromboz ve Hiperkoagülabilite: Olgu Sunumu
Murat Şamlı1, Çiğdem Doğulu2, Nevzat Demirhan3
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Bursa Acıbadem Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hiperkoagülabilite, lupus antikoagülanı, PAI-1 4G/5G polimorfizmi, renal arter trombozu
Özet
Kliniğimize şiddetli sağ renal kolik benzeri lomber ağrı şikayeti ile başvuran, 40 yaşındaki erkek hastada hiperkoagülabilite sonucu gelişen parsiyel unilateral renal arter trombozu olgusu sunulmuştur. Kontrastsız spiral BT incelemede şiddetli kolik yan ağrısını açıklayıcı, tıkayıcı özellikte bir patoloji gözlenmeyen hastada, kontrastlı BT ile sağ renal arter parsiyel trombozu saptandı ve hasta hospitalize edilerek, düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisine alındı.

Akut tübüler nekroza ait poliüri evresi geçtikten sonra, tromboza yatkınlık oluşturan risk faktörleri açısından tetkik edilen hastada Lupus Antikoagülanı pozitif ve PAI-1 4G/5G polimorfizmi heterozigot olarak saptandı. Hiperkoagülabiliteye bağlı arteriyel tromboz geliştiği düşünülen hastaya, tromboz proflaksisi amacıyla oral antikoagülan başlandı.

  • Başa Dön
  • Özet
  •