· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-161
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Perkütan Koroner Müdahalenin Bir Komplikasyonu: Sol Ana Koroner Arter Diseksiyonu İçin Acil Miyokardiyal Revaskülarizasyon
Erkan Ayhan1, Mehmet Ergelen2, Hüseyin Uyarel2, Yücesin Arslan3
1Bismil Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Diyarbakır, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Balıkesir, Türkiye
3Siyami Ersek Göğüs,Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi , Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: koroner diseksiyon, perkütan koroner girişim, sol ana koroner arter
Özet
Kateterin indüklediği sol ana koroner arter diseksiyonu koroner kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu olduğu halde işlemsel mortalitenin yaygın bir nedenidir. Acil koroner arter bypass operasyonu bu akut komplikasyonun tedavisinde dayanak noktasını oluşturmaktadır. Biz bu raporda 72 yaşında bir kadında, perkütan koroner müdahale esnasında kateterin indüklediği ciddi sol ana koroner arter diseksiyonu olgusu sunuyoruz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •