· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-173
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Trimetoprime Bağlı Gelişen Tip IV Renal Tübüler Asidoz
İrfan Yavaşoğlu1, Gökhan Sargın2, Gürhan Kadıköylü1, Ali Zahit Bolaman1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Kelimeler: trimetoprim, tip ıv renal tübüler asidoz
Özet
Çeşitli maligniteler, primer immün yetmezlik, HIV/AIDS, organ/kemik iliği nakli, kortikosteroid, immünsüpresif ajanlar ve bazı ilaçların kullanımı bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açarak pnömosistis jiroveci pnömonisine zemin hazırlar. Pnömosistis jiroveci pnömonisinde trimetoprim- sülfametoksazol (TMP- SMX) kullanılır. Tedavide kullanılan TMP'e bağlı gelişen Tip IV renal tübüler asidoz (Tip IV RTA) nadirdir. Burada TMP'e bağlı Tip IV renal tübüler asidoz gelişen 71 yaşında bayan hastayı sunuyoruz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •