· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 177-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kütle Spektrometrisinin Mikrobiyolojide Kullanımı
Işın Akyar
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kütle spektrometrisi, bakteri enfeksiyonları, tanı, MALDI-TOF
Özet
Tüm dünyada kütle spektrometri yöntemleri ekonomik olarak daha uygun ve günlük kullanılan ticari yöntemlerden daha hızlı olmaları nedeniyle daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Kütle spektrometrisinin gelecekte rutin klinik mikrobiyoloji laboratuvarında çok önemli bir rolünün olması beklenmektedir. Bugün biyomedikal kütle spektrometrisi ile ilişkili olan protein belirteçleri ve proteomikler en önemli odak noktalarıdır. Burada bakteri tür saptamalarında tartışılan yöntemlerin, aynı şekilde virüsler, mantar ve parazitler için de kullanımı uygundur. Kütle spektrometrisinin mikrobiyolojide kullanımı, şu anda yapabilecekleri ve gelecekte neler beklenebileceğinin anlaşılması önemlidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •