· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 195-198
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sirotik Hastalarda Hepatoselüler Kanser Taramasında Tomografi
Arzu Tiftikçi1, Ali Sever2, Davut Tüney2, Yeşim Karagöz3, Nurdan Tözün1, Osman Özdoğan4
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Marmara Universitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hepatoselüler karsinoma, tarama, bilgisayarlı tomografi
Özet
Amaç: Hepatoselüler kanser (HSK) kronik karaciğer hastalarında önemli mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı sirotik hastalarda HSK taraması yapılırken 6 aylık alfa-feto protein (AFP) ve ultrasonografi (USG)'ye ek olarak yıllık bilgisayarlı tomografi (BT) takibinin etkisini ve maliyet analizini araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: İki yıl boyunca toplam 39 sirotik hasta 6 aylık USG ve AFP ölçümüne ek olarak yıllık abdominal BT ile izlendi.

Bulgular: Hastaların 22'si erkek, 17'si kadındı (ortalama yaş: 62 ± 10). Onbeş hasta hepatit B ile, 9 hasta hepatit C ile, 4 hasta hem hepatit B hem de C ile infekteydi. Ayrıca 3'ü hepatit B virusu ile infekte ve alkol kötüye kullanımı vardı. Yine bir hasta hem hepatit C ile infekteydi, hem de alkol kötüye kullanımı vardı. Yedi hasta kriptojenik siroz nedeniyle takipteydi. Hastaların siroz tanısı ile takip süreleri ortalama 3.4 ± 2.7 yıldı. Bu tanılar klinik, biyokimyasal, ultrasonografik ve endoskopik bulgularla koyuldu. Takip sırasında 39 hastanın beşinde BT'de 1,2 ile 5 cm arasında değişen karaciğer kitleleri saptandı. Bu beş kitleden sadece biri ek incelemeler sonrası rezeksiyon gerektiren malignite çıktı. Bu da HSK değil kolanjiokarsinomaydı. Diğer dört hastada ise ek olarak yapılan abdominal magnetik rezonans görüntüleme (MRG) veya BT arteriografiye rağmen herhangi bir lezyon saptanmadı. Bir hastanın altı ayda bir yapılan AFP+USG incelemesinin maliyeti 150 TL, yıllık 39 hastanın maliyeti ise 11700 TL idi. Otuz dokuz hastanın yıllık abdominal BT bedeli ise 9009 TL idi. Beş hastaya yapılan ek incelemelere baktığımızda ek incelemelerin maliyeti ise 1947 TL idi.

Sonuç: BT ile yapılan ek inceleme HSK'nin erken saptanmasını sağlamadığı gibi sirotik hastaların yıllık takip maliyetini arttırmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •